Acceptarea condițiilor de utilizare

Aceste condiții de utilizare sunt valabile pentru dumneavoastră și DoctorMenci.ro („noi”). Următorii termeni și condiții, împreună cu orice documente pe care le includ în mod expres, sau prin referință (acești „Termeni de utilizare”), vă guvernează accesul și utilizarea doctormenci.ro, inclusiv orice conținut, funcționalitate și servicii oferite pe sau prin doctormenci.ro („site-ul web”), indiferent ca oaspete sau utilizator înregistrat.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii de Utilizare înainte de a începe să utilizați site-ul. Folosind site-ul Web sau făcând clic pentru a accepta sau a fi de acord cu Termenii de Utilizare atunci când această opțiune este pusă la dispoziția dumneavoastră, acceptați și sunteți de acord să fiți obligați să respectați acești Termeni de Utilizare și Politica noastră de Confidențialitate, găsită la https://doctormenci.ro/politica-confidentialitate/  încorporate aici prin referință. Dacă nu doriți să acceptați acești Termeni de Utilizare sau Politica de Confidențialitate, nu trebuie să accesați sau să utilizați site-ul Web www.doctormenci.ro.

Acest site web este oferit și disponibil pentru utilizatorii care au vârsta de 18 ani sau mai mult și care locuiesc în România sau în oricare dintre teritoriile sau bunurile sale. Folosind acest site web, reprezentați și garantați că aveți vârsta legală pentru a forma un contract obligatoriu cu doctormenci.ro și pentru a îndeplini toate cerințele de eligibilitate anterioare. Dacă nu îndepliniți toate aceste cerințe, nu trebuie să accesați sau să utilizați site-ul Web www.doctormenci.ro.

Modificări ale Termenilor de Utilizare

Putem revizui și actualiza acești Termeni de Utilizare din când în când, la discreția noastră. Toate modificările intră în efect imediat după ce le postăm și se aplică tuturor vizitatorilor care utilizează site-ului web ulterior. Orice modificări ale dispozițiilor de soluționare a litigiilor, prevăzute în Legile Aplicabile și în Jurisdicția existentă, nu se vor aplica litigiilor pentru care părțile au o notificare efectivă înainte de data la care schimbarea este publicată pe site-ul Web.

Utilizarea continuă de către dumneavoastră a site-ului web după publicarea Termenilor de Utilizare revizuiți înseamnă că acceptați și sunteți de acord cu modificările. Trebuie să verificați din când în când această pagină, astfel încât să fiți conștienți de orice schimbare, deoarece acestea vă sunt obligatorii.

Accesarea site-ului web și a securității contului

Ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica acest site Web, precum și orice serviciu sau material pe care îl oferim pe site, la discreția noastră fără notificare prealabilă. Nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, unele părți ale site-ului nu sunt disponibile în orice moment sau în orice perioadă. Din când în când, putem restricționa accesul la anumite părți ale site-ului sau la întregul site web la utilizatori, inclusiv utilizatorii înregistrați.

Sunteți responsabil pentru a face toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la site-ul Web www.doctormenci.ro

Pentru a accesa site-ul Web www.doctormenci.ro sau unele dintre resursele pe care le oferă, vi se poate cere să furnizați anumite detalii de înregistrare sau alte informații. Utilizarea de către dumneavoastră a site-ului presupune o condiție ca toate informațiile pe care le furnizați pe site să fie corecte, actuale și complete. Sunteți de acord că toate informațiile pe care le furnizați pentru a vă înregistra pe acest site sau în alt mod, inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea oricărei caracteristici interactive de pe site-ul Web, sunt reglementate de către noastră de politica noastră de confidențialitate și sunteți de acord cu toate acțiunile pe care le luăm cu privire la informațiile dumneavoastră în concordanță cu politica noastră de confidențialitate.

Dacă alegeți sau vi se oferă un nume de utilizator, o parolă sau orice altă informație ca fiind parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și nu trebuie să le dezvăluiți nici unei alte persoane sau entități. De asemenea sunteți de acord să nu oferiți nici unei alte persoane acces la contul dumneavoastră personal sau la acest site Web sau porțiuni ale acestuia utilizand numele de utilizator, parola sau alte informații de securitate. Sunteți de acord să ne anunțați imediat în legătură cu orice acces neautorizat la numele de utilizator sau la parola dumneavoastră. sau de orice altă încălcare a normelor de securitate.

Avem dreptul de a dezactiva orice nume de utilizator, parolă sau alt identificator, indiferent dacă a fost ales de către dumneavoastră sau furnizate de noi, în orice moment, la discreția noastră, din orice motiv sau fără nici un motiv, inclusiv dacă, în opinia noastră, ați încălcat orice prevedere din acești Termeni de Utilizare.

Descrierea și Scopul Serviciilor

Conturi DoctorMenci.ro

Deși nu vom fi responsabili pentru pierderile cauzate de nicio utilizare neautorizată a contului sau de conținutul pe care îl mențineți în contul dumneavoastră, puteți fi tras la răspundere pentru pierderile DoctorMenci.ro sau ale altor persoane ca urmare a unei utilizări neautorizate.

Utilizarea generală a serviciilor

Vă acordăm permisiunea de a accesa și utiliza serviciul așa cum este prevăzut în acești Termeni de utilizarei, cu condiția să înțelegeți următoarele:

Proprietatea intelectuală

Website-ul, întregul conținut, caracteristici și funcționalități (inclusiv, dar fără a se limita la toate informațiile, software-ul, textul, afișajele, imaginile, video și audio, precum și designul, selecția și aranjarea acestora) și orice informații confidențiale ale companiei (definite mai jos) (în mod colectiv, „Proprietatea intelectuală a siteului”) sunt deținute de doctormenci.ro, de reprezentanții acestuia sau de alți furnizori de astfel de materiale și sunt protejați de România și de drepturile de autor internaționale, mărci comerciale, brevete, secrete comerciale și alte proprietăți intelectuale sau drepturi de proprietate și legi.

Acești Termeni de utilizare vă permit să utilizați site-ul numai în nume propriu. Nu aveți voie să reproduceți, să distribuiți, să modificați, să creați lucrări derivate, să afișați public, să efectuați public, să republicați, să descărcați, să stocați sau să transmiteți niciuna dintre proprietățile intelectuale ale siteului, cu excepția următoarelor cazuri:

Nu trebuie să:

Nu trebuie să accesați sau să folosiți în scopuri comerciale nicio parte a site-ului sau orice servicii sau materiale disponibile prin intermediul site-ului.

Confidențialitate

În timpul utilizării siteului, este posibil să aveți acces la informații private și / sau care în mod confidențial aparțin siteului. „Informații confidențiale” înseamnă toate informațiile care nu sunt publice care constituie, sau se referă la funcționarea activității siteului, a clienților, a furnizorilor și a afacerilor, prezente și viitoare ale altor terțe părți, financiare, operaționale, personale, vânzare, marketing, proprietate intelectuală a siteului și orice secret (inclusiv, dar fără a se limita la articolele existente pe site), identitatea abonaților siteului sau alte informații confidențiale. 

Nu veți folosi în niciun moment sau în vreun fel, pentru folosul personal, informațiile confidențiale in legatura cu acest site. Recunoașteți că siteul doctormenci.ro va suferi vătămări ireparabile în cazul încălcării obligațiilor dvs. de confidențialitate și că siteul doctormenci.ro sau proprietarii acestuia vor avea dreptul să va acționeze în instanță pentru a preveni orice încălcare ulterioară a dumneavoastră, cu condiția ca aceasta să nu limiteze alte drepturi sau remedii disponibile pentru site.

Mărci comerciale

Numele companiei, termenii DoctorMenci.ro și toate denumirile, logo-urile, numele de produse și servicii, design-uri și sloganuri sunt mărci comerciale ale siteului sau ale filialelor, proprietarilor și licențiatorilor acestuia. Nu trebuie să utilizați astfel de mărci fără permisiunea scrisă prealabilă a persoanelor autorizate pentru doctormenci.ro. Toate celelalte nume, logo-uri, nume de produse și servicii, modele și sloganuri de pe acest site Web sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

Utilizări interzise

Puteți utiliza site-ul web doar în scopuri legale și în conformitate cu acești Termeni de utilizare. Sunteți de acord să nu utilizați site-ul Web:

În plus, sunteți de acord să nu:

În pofida celor de mai sus, acordăm operatorilor motoarelor de căutare publice autorizația de a folosi “păianjeni” pentru a copia materialele de pe site în scopul exclusiv și numai în măsura necesară pentru crearea unor indici de căutare a materialelor disponibile publicului, dar nu și a cache-urilor sau arhivelor acestora materiale. Ne rezervăm dreptul de a revoca aceste excepții, în general, sau în cazuri specifice. Sunteți de acord să nu colectați sau să recoltați nicio informație de identificare personală, inclusiv numele numele utilizatorilor siteului, și nici să utilizați sistemele de comunicare furnizate de site(de exemplu, comentarii, e-mail) în scopuri de solicitare comercială. Sunteți de acord să nu solicitați, în scop comercial, niciunui utilizator al siteului informații cu privire la contul lor personal.

Contribuțiile utilizatorilor

Site-ul web poate conține caracteristici interactive (numite și „Servicii interactive”) care permit utilizatorilor să posteze, să trimită, să publice, să afișeze sau să transmită altor utilizatori sau altor persoane (în continuare, „postează”) conținut sau materiale (colectiv numite „Contribuții Utilizator”) pe sau prin intermediul site-ului Web, inclusiv postări sau comentarii pe blog.

Toate contribuțiile utilizatorilor trebuie să respecte standardele de conținut prevăzute în acești Termeni de utilizare.

Orice contribuție de utilizator pe care o publicați pe site va fi considerată neconfidențială și neproprietară.

Dumneavoastră garantați că:

Înțelegeți și recunoașteți că sunteți responsabil pentru orice contribuție a utilizatorului pe care o trimiteți sau contribuiți, iar dumneavoastră, nu siteul, aveți întreaga responsabilitate pentru acest conținut, inclusiv legalitatea, fiabilitatea, exactitatea și adecvarea acestora.

Pentru claritate, vă păstrați toate drepturile de proprietate în orice contribuție a utilizatorului. Cu toate acestea, trimițându-ne Contribuția utilizatorului, prin prezenta, ne acordați o licență la nivel mondial, neexclusivă, fără drepturi, care poate fi sublicențiată și transferată pentru a utiliza, reproduce, distribui, pregăti lucrări derivate ale, afișa și efectua public orice Contribuție a utilizatorului în legătură cu activitatea doctormenci.ro (și a succesorilor și afiliaților săi), inclusiv fără limitare pentru promovarea și redistribuirea unei părți sau a tuturor servicilor (și a lucrărilor derivate ale acestuia) în orice format media și prin orice canale media. De asemenea, acordați fiecărui utilizator al siteului o licență neexclusivă pentru a accesa orice contribuție a utilizatorului prin intermediul serviciului și pentru a utiliza, reproduce, distribui, afișa public și efectua o astfel de contribuție a utilizatorului, astfel cum este permisă prin funcționalitatea siteului și în conformitate cu acești termeni de serviciu. Licențele de mai sus acordate de dumneavoastră prin Contribuțiile utilizatorului sub forma unui videoclip pe care îl trimiteți siteului se încheie într-un termen rezonabil din punct de vedere comercial, după ce eliminați sau ștergeți videoclipurile dvs. de pe site. Înțelegeți și sunteți de acord, cu toate acestea, că putem păstra, dar nu afișa, distribui sau realiza copii pe server ale videoclipurilor dumneavoastră care au fost eliminate sau șterse. Licențele de mai sus acordate de dumneavoastră prin contribuțiile utilizatorilor pe care le trimiteți sunt perpetue și irevocabile.

Nu suntem răspunzători de nicio terță parte sau pentru conținutul sau acuratețea contribuțiilor utilizatorilor postate de dumneavoastră sau de oricare alt utilizator al site-ului.

Monitorizare și Executare; Terminare

Avem dreptul de a:

Fără să limităm cele de mai sus, avem dreptul să cooperăm pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii sau cu o hotărâre judecătorească care ne solicită sau ne îndrumă să dezvăluim identitatea sau alte informații ale oricui postează materiale pe sau prin intermediul site-ului Web.

RENUNȚAȚI LA DREPTUL DE A ACUZA SITEUL DOCTORMENCI.RO, PROPRIETARII SAU AFILIAȚII ACESTUIA DE ORICE ACȚIUNE LUATA PE PERIOADA SAU CA REZULTAT A INVESTIGAȚILOR SITEULUI ASUPRA DUMNEAVOASTRĂ ȘI DE ORICE ACȚIUNI LUATE ÎN CONSECINȚĂ CERERILOR AUTORITĂȚILOR.

Cu toate acestea, nu putem revizui toate materialele înainte de a fi publicate pe site-ul Web și nu putem asigura îndepărtarea promptă a materialului potențial problematic imediat după ce a fost postat. În consecință, nu ne asumăm nici o răspundere pentru nici o acțiune sau inacțiune cu privire la transmisii, comunicări sau conținut furnizate de către orice utilizator sau terță parte. Nu avem nici o răspundere sau responsabilitate față de nimeni pentru efectuarea sau neexecutarea activităților descrise în această secțiune.

Standarde pentru conținut

Aceste standarde pentru conținut se aplică tuturor contribuțiilor utilizatorilor și utilizării serviciilor interactive. Contribuțiile utilizatorilor trebuie să respecte în totalitate toate legile și reglementările naționale, locale și internaționale aplicabile. Fără a limita cele de mai sus, contribuțiile utilizatorului nu trebuie: să:

Încălcarea dreptului de autor

Nu acceptăm nici o contribuție a utilizatorului trimisă către Siteul doctormenci.ro de către niciun utilizator sau alt licențiator, sau vreo opinie, recomandare sau sfat exprimat în acesta, și nu renunțăm în mod expres la orice responsabilitate în legătură cu orice Trimitere a Utilizatorului. Nu permitem activități de încălcare a drepturilor de autor și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra Serviciului și vom elimina toate Trimiterile utilizatorilor, dacă este notificat în mod corespunzător că o astfel de Trimitere a Utilizatorului încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altuia, în conformitate cu Legea privind dreptul de autor digital al Mileniului (http: // www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf). DoctorMenci.ro își rezervă dreptul de a elimina conținutul fără notificare prealabilă.

Ca atare, luăm în serios pretențiile privind încălcarea drepturilor de autor. Vom răspunde la notificările privind presupusa încălcare a drepturilor de autor care respectă legislația aplicabilă. Dacă credeți că orice material accesibil pe sau de pe acest site încalcă drepturile de autor, puteți solicita eliminarea acelor materiale (sau acces la acestea) de pe site-ul web, prin trimiterea unei notificări scrise către siteul doctormenci.ro. În conformitate cu Legea privind limitarea responsabilității privind încălcarea drepturilor de autor online din Legea privind drepturile de autor asupra mileniului digital (17 USC § 512) („DMCA”), notificarea scrisă („Anunțul DMCA”) trebuie să includă substanțial următoarele:

Agentul nostru de drept de autor desemnat pentru a primi avizele DMCA este: [email protected]

Dacă nu respectați toate cerințele secțiunii 512 (c) (3) din DMCA, este posibil ca avizul dvs. DMCA să nu fie eficient.

Vă rugăm să rețineți că, dacă informați în mod greșit despre materialul sau activitatea de pe site-ul web doctormenci.ro care încalcă drepturile de autor, puteți fi răspunzător pentru daune (inclusiv costuri și onorarii avocaților) în conformitate cu secțiunea 512 (f) din DMCA.

Încredere în informațiile publicate

Informațiile prezentate pe sau prin intermediul site-ului Web sunt puse la dispoziție numai în scopuri de informare generală. Nu garantăm acuratețea, completitudinea sau utilitatea acestor informații. Orice încredere pe care o acordați acestor informații este strict pe propriul dumneavoastră risc. Renunțăm la orice răspundere și responsabilitate care rezultă din orice încredere plasată pe astfel de materiale de către dvs. sau orice alt vizitator pe site-ul Web sau de către oricine poate fi informat cu privire la orice conținut.

Acest site web include conținut furnizat de terți, inclusiv materiale furnizate de alți utilizatori. Toate declarațiile și / sau opiniile exprimate în aceste materiale, precum și toate articolele și răspunsurile la întrebări și alt conținut, în afară de conținutul furnizat de siteul doctormenci.ro, sunt exclusiv avizele și responsabilitatea persoanei sau entității care furnizează aceste materiale. Aceste materiale nu reflectă neapărat opinia siteului doctormenci.ro. Nu suntem responsabili, în fața dumneavoastră. sau a unei părți terțe, pentru conținutul sau acuratețea materialelor furnizate de către terți.

Modificări ale site-ului Web

Putem actualiza conținutul de pe acest site din când în când, dar conținutul său nu este neapărat complet sau actualizat. Orice material de pe site-ul Web poate fi depășit la un moment dat și nu avem obligația de a actualiza acest material.

Informații despre dumneavoastră și vizitele dumneavoastră pe site-ul web doctormenci.ro

Toate informațiile pe care le colectăm pe acest site Web sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate [https://doctormenci.ro/politica-confidentialitate/]. Prin utilizarea site-ului Web doctormenci.ro, sunteți de acord cu toate acțiunile întreprinse de noi cu privire la informațiile dvs. în conformitate cu Politica de confidențialitate.

Restricții geografice

Proprietarul site-ului Web își are sediul în România. Oferim acest site web pentru utilizare numai de către persoane situate în România. Nu pretindem că site-ul Web sau oricare din conținutul său este accesibil sau adecvat în afara României. Accesul la site-ul web nu poate fi legal de către anumite persoane sau din anumite țări. Dacă accesați site-ul Web din afara Romțniei, faceți acest lucru din proprie inițiativă și sunteți responsabil pentru respectarea legilor locale.

Renunțarea la garanții

Înțelegeți că nu putem și nu garantăm că fișierele disponibile pentru descărcarea de pe internet sau de pe site-ul Web nu vor fi lipsite de viruși sau alte coduri distructive. Sunteți responsabil pentru punerea în aplicare a procedurilor și a punctelor de control suficiente pentru a satisface cerințele dumneavoastră speciale pentru protecția antivirus și exactitatea introducerii și ieșirii datelor și pentru menținerea unui mijloc extern site-ului nostru pentru orice reconstrucție a datelor pierdute. 

NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICI O PIERDERE SAU DAUNĂ CAUZATĂ DE UN ATAC TIP “INDISPONIBILITATEA SERVICIULUI”, VIRUSURI SAU ALTE MATERIALE DĂUNABILE TEHNOLOGIC CARE POT INFECTA COMPUTERUL DUMNEAVOASTRĂ, PROGRAMELE DE PE COMPUTER, DATELE SAU ALTE MATERIALE ALE DUMNEAVOASTRĂ CA URMARE A ACCESĂRII SITEULUI NOSTRU WEB SAU DATORATE DESCĂRCĂRII ORICARUI MATERIAL POSTAT PE SITEUL DOCTORMENCI.RO SAU A ORICARUI SITE CONECTAT CU DOCTORMENCI.RO

UTILIZAREA SITEULUI,CONȚINUTULUI ȘI A ORICĂROR SERVICII OBȚINUTE PRIN DOCTORMENCI.RO DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SE FACE PE PROPRIA DUMNEAVOASTRĂ RĂSPUNDERE. SITE-ul WEB, CONȚINUTUL ȘI ORICE SERVICII SAU PUNCTURI OBȚINUTE PRIN WEBSITE-ul SUNT OFERITE PE O BAZĂ „AȘA CUM ESTE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”, CU NICI O GARANȚIE DE NICIU NU TIP (EXPRES SAU IMPLICIT). SITEUL DOCTORMENCI.RO SAU NICI O ALTĂ PERSOANA ASOCIATĂ CU ACEST SITE NU DĂ NICI O GARANȚIE SAU CU PRIVIRE LA COMPLETITUDINEA, SECURITĂȚII, FIAGILITĂȚII, CALITĂȚII, ACURĂȚII SAU DISPONIBILITĂȚII SITEULUI WEB. FĂRĂ A LIMITA ÎNVĂȚAREA, NICIODATĂ SITEUL SAU VREUN ASOCIAT SAU REPREZENTANT AL SITEULUI DOCTORMENCI.RO NU OFERĂ GARANȚII DESPRE: SITE-ul, CONȚINUTUL SAU ORICE SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINUTE PRIN SITE-UL NOSTRU CU PRIVIRE LA EXACTITATEA, FIABILITATEA, LIPSA DE ERORI SAU NEÎNTRERUPEREA ACESTORA, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE, CĂ SIITEUL NOSTRU SAU SERVERUL DE PE CARE OPEREAZĂ NU CONȚINE VIRUȘI SAU ALTE MATERIALE DAUNĂTOARE SAU CĂ PRODUSELE OBȘINUTE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE VĂ VOR ÎMPLINI AȘTEPTĂRILE.

SITEUL DOCTORMENCI.RO NU ÎȘI ASUMĂ NICI O GARANȚIE DE ORICE TIP, FIE PRIN EXPRIMARE SAU IMPLICITĂ, STATUTARĂ SAU DE ALT FEL, INCLUZÂND, DAR NU LIMITÂNDU-SE LA ORICE GARANȚII DE COMERCIABILITATE, SAU NECONFORMARE  PENTRU UN SCOP PARTICULAR.

ACEST LUCRU NU AFECTEAZĂ NICI O GARANȚIE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGILE ÎN VIGOARE.

Limitarea răspunderii

ÎN NICI UN CAZ SITEUL DOCTORMENCI.RO SAU REPREZENTANȚII ACESTUIA, PRESTATORII DE SERVICII, ANGAJATORI, AGENȚII ACESTUIA NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU DAUNE DE NICI UN FEL, INDIFERENT DE JURISDICȚIE, PRIVIND UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU INABILITATEA DE A UTILIZA, WEBSITE-ul, SAU ORICE LEGAT DE ACESTA, CONȚINUTUL DE PE SITE SAU ALTE SITEURI SAU ORICE SERVICII SI OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITEULUI DOCTORMENCI.RO SAU ALTE ALTE SITEURI, INCLUZÂND DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTIALE INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PERSONALE, DURERE ȘI SUFERINȚĂ, TULBURĂRI EMOȚIONALE, PIERDERI DE VENITURI, PIERDEREA PROFITURILOR, PIERDEREA AFACERILOR SAU A ECONOMIILOR, PIERDEREA POSIBILITĂȚII DE UTILIZARE, PIERDEREA BUNĂSTĂRII, PIERDEREA DATELOR INCLUSIV PIERDEREA DATELOR PRIN NEGLIJENȚĂ, ÎNCĂLCAREA CONTRACTELOR CHIAR ȘI CÂND ACEASTA ESTE PREVIZIBILĂ.

ACEST LUCRU NU AFECTEAZĂ RESPONSABILITĂȚILE ȘI OBLIGAȚIILE CARE NU POT FI EXCLUSE SAU LIMITATE CONFORM LEGILOR APLICABILE. ORICE RECLAMARE TREBUIE SĂ FIE ÎNMÂNATĂ ÎN INTERVALUL TEMPORAR DE UN (1) AN DUPĂ CE ARE LOC ÎNTÂMPLAREA CARE CAUZEAZĂ RECLAMARE, ALTFEL ACEASTA CAUZĂ SAU ÎNTÂMPLARE VA FI IGNORATĂ.

Compensație

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să declarați absolvit siteul doctormenci.ro, filialele, licențiatorii și furnizorii de servicii, precum și proprietarii, reprezentanții, ofițerii, directorii, angajații, contractorii, agenții, licențiatorii, furnizorii, succesorii și atribuirea de orice pretenții, obligații, daune, hotărâri, premii, pierderi, costuri, cheltuieli sau taxe (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) care rezultă din sau în legătură cu încălcarea dumneavoastră a acestor Condiții de Utilizare sau a utilizării site-ului doctormenci.ro de către dumneavoastră, inclusiv, fără a se limita la, contribuțiile dumneavoastră de utilizator, orice utilizare a conținutului, serviciilor și produselor site-ului, altele decât cele autorizate în mod expres în acești Termeni de Utilizare sau utilizarea de către dumneavoastră a informațiilor obținute de pe site-ul Web doctormenci.ro.

Dreptul, legea în vigoare și jurisdicția

Toate problemele referitoare la site-ul Web și la acești Termeni de Utilizare și orice litigiu sau cerere care decurge din acesta sau în legătură cu acesta (în fiecare caz, inclusiv litigii sau pretenții necontractuale), sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile României, fără a produce vreo alegere sau conflict de prevederi sau reguli legale (indiferent dacă este statul român sau orice altă jurisdicție).

Orice acțiune legală, acțiune sau procedură care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni de utilizare sau site-ul Web doctormenci.ro va fi instituită exclusiv în instanțeledin România. Renunțați la orice obiecții cu privire la exercitarea competenței instanțelor din România asupra dumneavoastră.

Renunțarea și separabilitatea

Nicio absolvire de către siteul doctormenci.ro a vreunui termen sau condiție prevăzută în aceste Condiții de utilizare nu va fi considerată o neîndeplinire a siteului doctormenci.ro a drepturilor și a dispozițiilor în cadrul acestor Condiții de utilizare.

Dacă vreo prevedere a acestor Condiții de utilizare este considerată de o instanță sau un tribunal de competentă ca fiind invalidă, ilegală sau neconstituțională din orice motiv, o astfel de prevedere va fi eliminată sau limitată la minim, astfel încât dispozițiile din Termenii din Utilizarea să continue să rămână în vigoare.

Întregul acord

Condițiile de utilizare și Politica noastră de confidențialitate constituie unicul și întregul acord dintre dumneavoastră și DoctorMenci.ro cu privire la site-ul Web doctormenci.ro și înlocuiesc toate înțelegerile anterioare și contemporane, acordurile, reprezentările și garanțiile, atât scrise cât și orale, cu privire la site-ul Web doctormenci.ro.

Comentariile și preocupările dvs.

Acest site web este operat de echipa DoctorMenci.ro.Toate celelalte feedback-uri, comentarii, cereri de asistență tehnică și alte comunicări referitoare la site-ul web trebuie să fie direcționate către: [email protected]